THÔNG BÁO TẠM NGƯNG KHAI THUẾ QUA MẠNG

By | 09/01/2017

CHỮ KÝ SỐ KHAI THUẾ Từ 17 giờ ngày 6/1 đến 24 giờ ngày 8/1/2017, Hệ thống kê khai thuế qua mạng sẽ tạm ngừng hoạt động.

TCT thông báo tạm dựng Hệ thống Kê khai thuế qua mạng để phục vụ nâng cấp ứng dụng

Đáp ứng yêu cầu triển khai thí điểm dịch vụ hoàn thuế điện tử.

Theo đó, sẽ tạm dựng hoạt động của Hệ thống từ 17 giờ ngày 6/1 đến 24 giờ ngày 8/1/2017.

Sau thời gian trên, Hệ thống Kê khai thuế qua mạng sẽ hoạt động bình thường.

TCT thông báo để người nộp thuế được biết và chủ động thu xếp thời gian thực hiện khai thuế trước và sau thời gian hệ thống tạm ngừng.

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ FPT

1 NĂM
1,630,000
Phí (VAT) : 1,793,000
2 NĂM
2,200,000
Phí (VAT) : 2,420,000
3 NĂM
2,000,000
Phí (VAT) : 2,200,000

CHỮ KÝ SỐ KHAI THUẾ