THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI HỒ CHÍ MINH

By | 27/04/2018

thành lập doanh nghiệpmục tiêu đưa công nghệ thông tin áp dụng vào quy trình thành lập doanh nghiệp

thành lập doanh nghiệp tại tp.hcm cực kỳ đơn gián được hỗ trợ bằng nhiều hình thức thông qua cổng thông tin điện tử với các nội quy về quy trình, thủ tục thuế, thủ tục hành chính. 

Khi thành lập doanh nghiệp thì chỉ cần chuẩn bị hồ sơ online , nộp trực tiếp lên cổng thông tin thành lập doanh nghiệp . Hồ sơ sẽ được xử lý , báo cáo qua email .

Quy trình thành lập doanh nghiệp cực kỳ nhanh và đơn giản giúp giảm thiểu thời gian , giảm thiểu sự quá tải tại sở kế hoạch đầu tư TP.HCM

Các doanh nghiệp mới thành lập và thành lập từ hộ kinh doanh được hỗ trợ bằng nhiều hình thức, thông qua trang tin điện tử với các nội dung về quy trình, thủ tục thuế, thủ tục hành chính…ngoài việc nuôi dưỡng nguồn đăng ký thành lập doanh nghiệp, việc nâng cao các chính sách hỗ trợ để phát triển và thành lập doanh nghiệp đang hoạt động là điều hết sức cần thiết.

Điều này sẽ góp phần hỗ trợ cộng đồng thành lập doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tạo nên những doanh nghiệp lớn, nâng cao sức cạnh tranh, giảm được số doanh nghiệp giải thể, phá sản và góp phần tăng số lượng doanh nghiệp trên địa bàn.

Đồng thời, thành lập doanh nghiệp hiện hữu phát triển tốt sẽ có nhu cầu mở rộng các công ty con, mặt khác sẽ là động lực thu hút các nhà đầu tư, cá nhân mới gia nhập thị trường, thành lập doanh nghiệp.

Bộ máy tổ chức thành lập doanh nghiệp

Là tổ chức bộ máy kế toán trên cơ sở xác định rõ khối lượng công việc nhằm thực hiện hai chức năng kế toán là thông tin và kiểm tra hoạt động kế toán của doanh nghiệp. Thông qua trưởng phòng kế toán hoặc trực tiếp kiêm nhiệm trưởng phòng kế toán để điều hành và kiểm soát hoạt động của bộ máy kế toán, chịu trách nhiệm về nghiệp vụ chuyên môn kế toán, tài chính đơn vị, thay mặt nhà nước kiểm tra  và thực hiện chế độ , thể lệ qui định của nhà nước về lĩnh vực tài chính kế toán. Kế toán trưởng có quyền phổ biến chủ trương và chỉ đạo thực hiện các chủ trương về chuyên môn, kí duyệt các tài liệu, có quyền từ chối không kí duyệt những vấn đề liên quan đến tài chính doanh nghiệp không phù hợp với chế độ quy định, có quyền yêu cầu các bộ phận chức năng khác trong doanh nghiệp phối hợp thực hiện những công việc liên quan đến chuyên môn tài chính, kế toán ở những bộ phận chức năng.

thành lập doanh nghiệp

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

 

 https://fpt-token.com/thanh-lap-doanh-nghiep/