Tag Archives: ung dung chu ky so fpt

KÝ FILE PDF VỚI CHỮ KÝ SỐ FPT

KÝ FILE PDF VỚI PHẦN MỀM SIGNOFFLINE Trên hệ thống kê khai của CQT có cung cấp phần mềm để ký file PDF SignOffline rất nhỏ, gọn. NSD có thể download trên web http://kekhaithue.gdt.gov.vn Sau khi tải về máy, NSD có thể chạy file setup và chạy các bước cài đặt theo hướng dẫn của… Read More »