Tag Archives: TONG DAI BAO HIEM XA HOI THAI SON

PHẦN MỀM BẢO HIỂM THÁI SƠN EBH

PHẦN MỀM BẢO HIỂM THÁI SƠN EBH Hoạt động theo mô hình sử dụng trên máy tính đơn Phù hợp với đơn vị số lượng lao động nhỏ, chỉ cần một người sử dụng phần mềm để kê khai BHXH. Cài đặt đơn giản trên máy tính đơn BẢNG GIÁ DƯỚI 100 LAO ĐỘNG EBH… Read More »