Tag Archives: MUA CHU KY SO FPT

CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ FPT

Dịch vụ Chữ ký số FPT (FPT.CA): đang dẫn đầu thị trường với hơn 100.000 khách hàng sử dụng. Duy nhất tại Việt Nam, FPT là nhà cung cấp dịch vụ CKS đạt mức 4, cao nhất trong tiêu chuẩn bảo mật thiêt bị FIPS 140-2 Dữ liệu được lưu trữ đầy đủ để truy… Read More »

DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ FPT

Dịch vụ Chữ ký số FPT (FPT.CA): đang dẫn đầu thị trường với hơn 100.000 khách hàng sử dụng. Duy nhất tại Việt Nam, FPT là nhà cung cấp dịch vụ CKS đạt mức 4, cao nhất trong tiêu chuẩn bảo mật thiêt bị FIPS 140-2 Dữ liệu được lưu trữ đầy đủ để truy… Read More »

KÝ FILE PDF ADOBE DÙNG CHỮ KÝ SỐ

KÝ FILE PDF VỚI ADOBE PROFESSIONAL Mở file PDF bằng chương trình Adobe Professional, chọn Sign, chọn Place Signature. Kéo thả chuột để chọn vị trí thể hiện chữ ký trong file PDF: Chương trình sẽ bung ra form Sign Document, NSD có thể chọn chứng thư số dùng để ký. Nhấn Sign để ký… Read More »

HƯỚNG DẪN KÝ EMAIL MICROSOFT OUTLOOK DÙNG CHỮ KÝ SỐ

KÝ EMAIL TRONG MICROSOFT OUTLOOK Để ký số email với Microsoft Outlook, NSD thực hiện như sau: Trước tiên NSD phải chỉnh các tham số security như sau: Chọn Tools >Trust Center Tiếp theo, hãy vào mục Email Security > Settings NSD tiếp tục nhấn Choose để chọn chứng thư số sẽ dùng để ký… Read More »

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ FPT TẠI BÌNH ĐỊNH

Trung tâm Dịch vụ Điện tử FPT chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép là nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số công cộng vào ngày 26/07/2010. Tháng 10/2010. Trung tâm Chữ ký số FPT (FPT.CA) bắt đầu cấp phát chứng thư số và chính thức tham gia thị… Read More »