Tag Archives: JAVA KHAI THUE QUA MANG

HƯỚNG DẪN XÓA VÀ CÀI ĐẶT JAVA

Hầu hết các khách nộp tờ khai qua mạng và nộp thuế điện tử hay gặp lỗi này,HƯỚNG DẪN XÓA VÀ CÀI ĐẶT JAVA Lỗi này thường bị chủ yếu là do máy tính chưa cài đặt JAVA hoặc chưa kích hoạt cho JAVA chạy trên duyệt trình Để xử lý lỗi này,chúng ta nên… Read More »