Tag Archives: HO TRO CHU KY SO FPT

KÝ FILE PDF VỚI CHỮ KÝ SỐ FPT

KÝ FILE PDF VỚI PHẦN MỀM SIGNOFFLINE Trên hệ thống kê khai của CQT có cung cấp phần mềm để ký file PDF SignOffline rất nhỏ, gọn. NSD có thể download trên web http://kekhaithue.gdt.gov.vn Sau khi tải về máy, NSD có thể chạy file setup và chạy các bước cài đặt theo hướng dẫn của… Read More »

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT TẠI TIỀN GIANG

Trung tâm Dịch vụ Điện tử FPT chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép là nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số công cộng vào ngày 26/07/2010. Tháng 10/2010. Trung tâm Chữ ký số FPT (FPT.CA) bắt đầu cấp phát chứng thư số và chính thức tham gia thị… Read More »

TỔNG ĐÀI CHỮ KÝ SỐ FPT

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số trên cổng thông tin một cửa Quốc Gia Giới thiệu về Cổng thông tin một cửa Quốc gia Hệ thống thông tin phục vụ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia được triển khai để đáp ứng yêu cầu kết nối với doanh nghiệp và… Read More »

TỔNG ĐÀI CHỮ KÝ SỐ FPT

Khắc phục lỗi “Thông tin về số CMT của chủ doanh nghiệp chưa được đăng ký với Tổng cục Thuế, hãy đăng ký lại thông tin số CMT” Khi doanh nghiệp sử dụng chữ ký số để đăng ký các dịch vụ công trên cổng thông tin ” Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng chữ… Read More »

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ FPT TẠI BẾN TRE

Trung tâm Dịch vụ Điện tử FPT chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép là nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số công cộng vào ngày 26/07/2010. Tháng 10/2010. Trung tâm Chữ ký số FPT (FPT.CA) bắt đầu cấp phát chứng thư số và chính thức tham gia thị… Read More »