Tag Archives: GIA HAN CHU KY SO FPT SOC TRANG

CHỮ KÝ SỐ FPT SÓC TRĂNG

CHỮ KÝ SỐ FPT SÓC TRĂNG  là thông tin đi kèm dữ liệu nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó. Chữ ký số đã được chứng minh đảm bảo về tính an ninh và được thừa nhận về pháp lý tương đương với con dấu và chữ ký của doanh nghiệp. Theo… Read More »