Tag Archives: DANG KY CKS FPT

KÝ FILE PDF VỚI CHỮ KÝ SỐ FPT

KÝ FILE PDF VỚI PHẦN MỀM SIGNOFFLINE Trên hệ thống kê khai của CQT có cung cấp phần mềm để ký file PDF SignOffline rất nhỏ, gọn. NSD có thể download trên web http://kekhaithue.gdt.gov.vn Sau khi tải về máy, NSD có thể chạy file setup và chạy các bước cài đặt theo hướng dẫn của… Read More »

CHỮ KÝ SỐ FPT GIÁ RẺ

Trung tâm Dịch vụ Điện tử FPT chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép là nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số công cộng vào ngày 26/07/2010. Tháng 10/2010. Trung tâm Chữ ký số FPT (FPT.CA) bắt đầu cấp phát chứng thư số và chính thức tham gia thị… Read More »