Tag Archives: DANG KY CHU KY SO FPT LONG AN

CHỮ KÝ SỐ FPT LONG AN

Dịch vụ Chữ ký số FPT Dịch Vụ Điện Tử CHỮ KÝ SỐ FPT LONG AN cung cấp giải pháp điện tử toàn diện cho mọi Doanh nghiệp, cá nhân trong các thao tác điện tử: Chữ ký số (FPT.CA), Khai thuế điện tử (FPT.eTax), Khai hải quan điện tử (FPT.eCustoms) và các dịch vụ khác.… Read More »

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ FPT TẠI LONG AN

Trung tâm Dịch vụ Điện tử FPT chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép là nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số công cộng vào ngày 26/07/2010. Tháng 10/2010. Trung tâm Chữ ký số FPT (FPT.CA) bắt đầu cấp phát chứng thư số và chính thức tham gia thị… Read More »