Tag Archives: DANG KY CHU KY SO FPT HO CHI MINH

CHỮ KÝ SỐ FPT HỒ CHÍ MINH

Dịch vụ Chữ ký số FPT Dịch Vụ Điện Tử chữ ký số FPT cung cấp giải pháp điện tử toàn diện cho mọi Doanh nghiệp, cá nhân trong các thao tác điện tử: Chữ ký số (FPT.CA), Khai thuế điện tử (FPT.eTax), Khai hải quan điện tử (FPT.eCustoms) và các dịch vụ khác. Với… Read More »

CHỮ KÝ SỐ FPT GIÁ RẺ

Dịch vụ Chữ ký số FPT (FPT.CA): đang dẫn đầu thị trường với hơn 100.000 khách hàng sử dụng. Duy nhất tại Việt Nam, FPT là nhà cung cấp dịch vụ CKS đạt mức 4, cao nhất trong tiêu chuẩn bảo mật thiêt bị FIPS 140-2 Dữ liệu được lưu trữ đầy đủ để truy… Read More »

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHỮ KÝ SỐ FPT

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHỮ KÝ SỐ FPT  Chữ ký số được sử dụng phục vụ cho các nhu cầu xác thực trong giao dịch điện tử. Chữ ký số là thông tin được mã hóa, được đính kèm theo văn bản nhằm đảm bảo cho người nhận định danh và xác thực đúng nguồn… Read More »

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT HỒ CHÍ MINH

Trung tâm Dịch vụ Điện tử FPT chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép là nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số công cộng vào ngày 26/07/2010. Tháng 10/2010. Trung tâm Chữ ký số FPT (FPT.CA) bắt đầu cấp phát chứng thư số và chính thức tham gia thị… Read More »

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT TẠI HỒ CHÍ MINH

Trung tâm Dịch vụ Điện tử FPT chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép là nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số công cộng vào ngày 26/07/2010. Trung tâm Chữ ký số FPT (FPT.CA) bắt đầu cấp phát chứng thư số và chính thức tham gia thị trường chữ… Read More »