Tag Archives: DANG KÝ CHU KY SO FPT GIA RE

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA THỜI HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT

Khách hàng sử dụng chữ ký số FPT có thể chủ động kiểm tra thời gian của công ty mình Để tránh tình trạng gia hạn sớm (khi còn hạn sử dụng ) hoặc nhận các thông tin báo hết hạn dùng không chính xác từ các email spam , điện thoại thông báo gia… Read More »

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ FPT TẠI BIÊN HÒA

Trung tâm Dịch vụ Điện tử FPT chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép là nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số công cộng vào ngày 26/07/2010. Tháng 10/2010. Trung tâm Chữ ký số FPT (FPT.CA) bắt đầu cấp phát chứng thư số và chính thức tham gia thị… Read More »

CHỮ KÝ SỐ FPT CÁ NHÂN

Chứng thư số cá nhân là chứng thư số một cá nhân sử dụng để xác thực danh tính của mình khi tham gia vào các giao dịch trực tuyến. Sử dụng chứng thư số cá nhân, khách hàng sẽ tạo chữ ký số và mã hóa các nội dung gửi đi khi dùng địa… Read More »

TỔNG ĐÀI CHỮ KÝ SỐ FPT

Khắc phục lỗi “Thông tin về số CMT của chủ doanh nghiệp chưa được đăng ký với Tổng cục Thuế, hãy đăng ký lại thông tin số CMT” Khi doanh nghiệp sử dụng chữ ký số để đăng ký các dịch vụ công trên cổng thông tin ” Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng chữ… Read More »