Tag Archives: CHU KY SO KHAI THUE

THÔNG BÁO TẠM NGƯNG KHAI THUẾ QUA MẠNG

CHỮ KÝ SỐ KHAI THUẾ Từ 17 giờ ngày 6/1 đến 24 giờ ngày 8/1/2017, Hệ thống kê khai thuế qua mạng sẽ tạm ngừng hoạt động. TCT thông báo tạm dựng Hệ thống Kê khai thuế qua mạng để phục vụ nâng cấp ứng dụng Đáp ứng yêu cầu triển khai thí điểm dịch… Read More »