Tag Archives: CHU KY SO FPT TAI DA NANG

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT-CA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT-CA Kính gửi Quý Khách. Đáp ứng thông tư 06/2015/TT-BTTTT của bộ Thông tin và Truyền thông, Yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nâng cấp hệ thống bảo mật lên tối thiểu mức leve 3 nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối để… Read More »

CHỮ KÝ SỐ FPT TẠI ĐÀ NẴNG

CHỮ KÝ SỐ FPT-CA ĐÀ NẴNG là công cụ cần có để doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp thuế qua mạng Khai hải quan qua mạng cũng như các giao dịch điện tử khác. Dịch vụ chữ ký số FPT , FPT.CA sở hữu những ưu điểm vượt trội…. Duy nhất tại Việt… Read More »

CHỮ KÝ SỐ FPT ĐÀ NẴNG

Dịch vụ Chữ ký số FPT Dịch Vụ Điện Tử chữ ký số FPT cung cấp giải pháp điện tử toàn diện cho mọi Doanh nghiệp, cá nhân trong các thao tác điện tử: Chữ ký số (FPT.CA), Khai thuế điện tử (FPT.eTax), Khai hải quan điện tử (FPT.eCustoms) và các dịch vụ khác. Với… Read More »

HƯỚNG DẪN KHAI THUẾ QUA MẠNG FPT

THIẾT LẬP THÔNG TIN TRÊN HỆ THÔNG KÊ KHAI Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống kê khai. NNT có thể vào “Hệ thống khai thuế qua mạng” của Tổng Cục Thuế bằng trình duyệt Internet Explorer qua địa chỉ http://kekhaithue.gdt.gov.vn. Nhấn chọn Đăng nhập. Trình duyệt sẽ hiện thông báo nhƣ hình dƣới, NNT… Read More »

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT TẠI ĐÀ NẴNG

Trung tâm Dịch vụ Điện tử FPT chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép là nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số công cộng vào ngày 26/07/2010. Tháng 10/2010. Trung tâm Chữ ký số FPT (FPT.CA) bắt đầu cấp phát chứng thư số và chính thức tham gia thị… Read More »