Tag Archives: chu ky so fpt khai bao hiem

Chứng từ cần thiết khi giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử năm 2017

CHỮ KÝ SỐ FPT BẢO HIỂM Từ ngày 1/3/2017, Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thấp nghiệp bắt đầu có hiệu lực. Trong nghị định nêu rõ: Các chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử phải có… Read More »