Tag Archives: CHU KY SO FPT HO CHI MINH

CHỮ KÝ SỐ FPT TP HỒ CHÍ MINH

CHỮ KÝ SỐ FPT TP HỒ CHÍ MINH (hay còn được gọi đồng nhất là chữ ký điện tử) là một dạng thông tin đi kèm với văn bản Nhằm mục đích xác định người tạo lập, chịu trách nhiệm về dữ liệu đó và được thừa nhận về mặt pháp lý. Trong khai bảo… Read More »

CÁC BẬC THUẾ MÔN BÀI 2017

Theo đó, Nghị định 139 sẽ có hiệu lực từ 1/1/2017. Nghị định số 75/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức thuế môn bài và Điều 18 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành. Thu gọn bậc nộp phí Theo quy định mới, mức thu phí môn bài được rút gọn lại còn 2… Read More »

KÝ FILE PDF ADOBE DÙNG CHỮ KÝ SỐ

KÝ FILE PDF VỚI ADOBE PROFESSIONAL Mở file PDF bằng chương trình Adobe Professional, chọn Sign, chọn Place Signature. Kéo thả chuột để chọn vị trí thể hiện chữ ký trong file PDF: Chương trình sẽ bung ra form Sign Document, NSD có thể chọn chứng thư số dùng để ký. Nhấn Sign để ký… Read More »

HƯỚNG DẪN KÝ EMAIL MICROSOFT OUTLOOK DÙNG CHỮ KÝ SỐ

KÝ EMAIL TRONG MICROSOFT OUTLOOK Để ký số email với Microsoft Outlook, NSD thực hiện như sau: Trước tiên NSD phải chỉnh các tham số security như sau: Chọn Tools >Trust Center Tiếp theo, hãy vào mục Email Security > Settings NSD tiếp tục nhấn Choose để chọn chứng thư số sẽ dùng để ký… Read More »

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHỮ KÝ SỐ FPT

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHỮ KÝ SỐ FPT  Chữ ký số được sử dụng phục vụ cho các nhu cầu xác thực trong giao dịch điện tử. Chữ ký số là thông tin được mã hóa, được đính kèm theo văn bản nhằm đảm bảo cho người nhận định danh và xác thực đúng nguồn… Read More »