Tag Archives: CHU KY SO FPT HA NOI

CHỮ KÝ SỐ FPT HÀ NỘI

Dịch vụ Chữ ký số FPT Dịch Vụ Điện Tử chữ ký số FPT cung cấp giải pháp điện tử toàn diện cho mọi Doanh nghiệp, cá nhân trong các thao tác điện tử: Chữ ký số (FPT.CA), Khai thuế điện tử (FPT.eTax), Khai hải quan điện tử (FPT.eCustoms) và các dịch vụ khác. Với… Read More »

CHỮ KÝ SỐ FPT

Trung tâm Dịch vụ Điện tử FPT chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép là nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số công cộng vào ngày 26/07/2010. Tháng 10/2010. Trung tâm Chữ ký số FPT (FPT.CA) bắt đầu cấp phát chứng thư số và chính thức tham gia thị… Read More »

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA THỜI HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT

Khách hàng sử dụng chữ ký số FPT có thể chủ động kiểm tra thời gian của công ty mình Để tránh tình trạng gia hạn sớm (khi còn hạn sử dụng ) hoặc nhận các thông tin báo hết hạn dùng không chính xác từ các email spam , điện thoại thông báo gia… Read More »