Tag Archives: CHU KY SO FPT BAO HIEM

CHỮ KÝ SỐ FPT KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI

Chữ ký số FPT (hay còn được gọi đồng nhất là chữ ký điện tử) là một dạng thông tin đi kèm với văn bản Nhằm mục đích xác định người tạo lập, chịu trách nhiệm về dữ liệu đó và được thừa nhận về mặt pháp lý. Trong khai bảo hiểm xã hội, chữ… Read More »