Tag Archives: CHU KY SO BAO HIEM FPT

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ BẢO HIỂM XÃ HỘI

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ BẢO HIỂM XÃ HỘI là dịch vụ chữ ký điện tử của FPT, được sử dụng trong các giao dịch nhằm xác định danh tính của người ký Đảm bảo tính toàn vẹn và giá trị pháp lý của giao dịch điện tử,kê khai điện tử Sử dụng FPT-CA: – Các… Read More »