Tag Archives: Bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn cấp mới, gia hạn thẻ BHYT năm 2017

Theo tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, như vậy để đảm bảo việc in mới, gia hạn thẻ BHYT cho người tham gia BHYT sử dụng từ ngày 01/01/2017 BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là BHXH tỉnh) một số nội dung như… Read More »