Tag Archives: BAO GIA CHU KY SO FPT

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT TẠI BÌNH ĐỊNH

Trung tâm Dịch vụ Điện tử FPT chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép là nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số công cộng vào ngày 26/07/2010. Tháng 10/2010. Trung tâm Chữ ký số FPT (FPT.CA) bắt đầu cấp phát chứng thư số và chính thức tham gia thị… Read More »

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT TẠI YÊN BÁI

Trung tâm Dịch vụ Điện tử FPT chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép là nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số công cộng vào ngày 26/07/2010. Tháng 10/2010. Trung tâm Chữ ký số FPT (FPT.CA) bắt đầu cấp phát chứng thư số và chính thức tham gia thị… Read More »

MỘT SỐ CÂU HỎI VỀ CHỮ KÝ SỐ FPT

1) Trường hợp kế toán thì soạn báo cáo kê khai thuế nhưng “Sếp” lại giữ USB Token thì làm sao nộp kê khai qua mạng ? Doanh nghiệp tôi đã đăng ký chữ ký số Viettel CA. Tôi là kế toán phụ trách việc lập các báo cáo và nộp kê khai thuế qua… Read More »

ƯU ĐIỂM CHỮ KÝ SỐ FPT

Dịch vụ chữ ký số FPT là một hệ thống hiện đại, có tính mở cao, có khả năng cấp phát, xử lý hàng triệu chứng thư số, đã được áp dụng cho các hệ thống CA lớn trên thế giới như các hệ thống của Bộ tài chính & Bộ quốc phòng Pháp, hệ… Read More »

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ FPT TẠI TÂY NINH

Trung tâm Dịch vụ Điện tử FPT chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép là nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số công cộng vào ngày 26/07/2010. Tháng 10/2010. Trung tâm Chữ ký số FPT (FPT.CA) bắt đầu cấp phát chứng thư số và chính thức tham gia thị… Read More »