Tag Archives: BANG GIA CKS FPT

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT-CA

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT-CA Kính gửi Quý Khách. Đáp ứng thông tư 06/2015/TT-BTTTT của bộ Thông tin và Truyền thông, Yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nâng cấp hệ thống bảo mật lên tối thiểu mức leve 3 nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối để… Read More »

CHỮ KÝ SỐ FPT CÁ NHÂN

Chứng thư số cá nhân là chứng thư số một cá nhân sử dụng để xác thực danh tính của mình khi tham gia vào các giao dịch trực tuyến. Sử dụng chứng thư số cá nhân, khách hàng sẽ tạo chữ ký số và mã hóa các nội dung gửi đi khi dùng địa… Read More »