PHẦN MỀM BẢO HIỂM THÁI SƠN EBH

By | 23/02/2017
PHẦN MỀM BẢO HIỂM THÁI SƠN EBH

Hoạt động theo mô hình sử dụng trên máy tính đơn
Phù hợp với đơn vị số lượng lao động nhỏ, chỉ cần một người sử dụng phần mềm để kê khai BHXH.
Cài đặt đơn giản trên máy tính đơn

BẢNG GIÁ DƯỚI 100 LAO ĐỘNG

1 NĂM
500,000
Hỗ trợ từ xa qua Teamviwer
2 NĂM
760,000
Hỗ trợ từ xa qua Teamviwer
3 NĂM
960,000
Hỗ trợ từ xa qua Teamviwer

EBH Professional

Hoạt động theo mô hình máy chủ máy trạm, hỗ trợ nhiều người dùng trong mạng nội bộ của đơn vị
Phù hợp với đơn vị có số lượng lao động lớn hoặc có nhiều người cùng sử dụng phần mềm để kê khai BHXH
Yêu cầu cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL

BẢNG GIÁ DƯỚI 500 LAO ĐỘNG

1 NĂM
860,000
Hỗ trợ dịch vụ từ xa
2 NĂM
1,260,000
Hỗ trợ dịch vụ từ xa
3 NĂM
1,660,000
Hỗ trợ dịch vụ từ xa

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM KHÔNG GIỚI HẠN LAO ĐỘNG

Pricing table does not exist. Please check your shortcode.

PHẦN MỀM BẢO HIỂM THÁI SƠN EBH

PHẦN MỀM BẢO HIỂM THÁI SƠN EBH,PHẦN MỀM BẢO HIỂM THÁI SƠN EBH