KÝ FILE PDF VỚI CHỮ KÝ SỐ FPT

By | 31/12/2016

KÝ FILE PDF VỚI PHẦN MỀM SIGNOFFLINE

Trên hệ thống kê khai của CQT có cung cấp phần mềm để ký file PDF SignOffline rất nhỏ, gọn. NSD có thể download trên web http://kekhaithue.gdt.gov.vn

Sau khi tải về máy, NSD có thể chạy file setup và chạy các bước cài đặt theo hướng dẫn của phần mềm.

Sau khi cài đặt, NSD có thể chạy chương trình theo đường dẫn

C:\Program Files\TCT Signer\SignOffline hoặc từ biểu tượng chương trình trên Desktop.

Sau khi chạy chương trình, để ký file PDF, NSD lần lượt làm các bước sau: 1.Chọn thƣ mục – 2.Chọn file PDF cần ký – 3.Đưa file vào Danh sách file chưa ký – 4.Nhấn nút Ký file

Chọn thƣ mục chứa file sau khi ký, nhấn nút Chấp nhận.

Chọn chứng thư số người ký rồi nhấn OK

Nhập PIN bằng cách gõ trực tiếp hoặc dùng bàn phím ảo

Sau khi ký thành công sẽ có thông báo và file PDF chuyển vào mục Danh sách file đã ký

 

NSD có thể mở file PDF đã ký bằng chương trình Adobe Reader để kiểm tra lại chữ ký. Chữ ký sẽ nằm ở góc dưới bên trái của trang đầu tiên như sau

KÝ FILE PDF VỚI CHỮ KÝ SỐ FPT