HƯỚNG DẪN XÓA VÀ CÀI ĐẶT JAVA

By | 03/01/2017

Hầu hết các khách nộp tờ khai qua mạng và nộp thuế điện tử hay gặp lỗi này,HƯỚNG DẪN XÓA VÀ CÀI ĐẶT JAVA

Lỗi này thường bị chủ yếu là do máy tính chưa cài đặt JAVA hoặc chưa kích hoạt cho JAVA chạy trên duyệt trình

Để xử lý lỗi này,chúng ta nên làm bằng các thao tác như sau :

1 ) Kiểm tra xem máy tính của mình đã cài đặt JAVA hay chưa bằng cách

START –> CONTROL PANEL

HƯỚNG DẪN XÓA VÀ CÀI ĐẶT JAVA

Tiếp theo

HƯỚNG DẪN XÓA VÀ CÀI ĐẶT JAVA

Sau khi bấm vào PROGRAM sẽ hiện ra tất cả các phần mềm đã được cài đặt trong máy tính của mình

Các bạn vui lòng dò theo thứ tự anpha đến ký tự JAVA ( khi đó mình sẽ xác định là máy tính của mình đã cài đặt có hay ko rồi )

Xảy ra 2 trường hợp :

1-NẾU KHÔNG có chúng ta vui lòng tải và cài đặt JAVA theo link sau

http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp

Sau khi tải về máy.chúng ta giải nén và chạy file cài đặt như một phần mềm thông thường

2-NẾU CÓ chúng ta cũng nên gỡ bỏ tất cả các phiên bản JAVA trong máy.Sau đó tải và cài đặt theo đúng phiên bản được hướng dẫn ( vì bản JAVA nêu trên là bảng JAVA của tổng cục thuế cung cấp,tính tương thích cao và ít sung đột vơi các dòng máy tính )

KHUYẾN CÁO : khách hàng có thể dùng duyệt trình nộp thuế như INTERNET EXPLORER HOẶC GOOGLE CHROME 

Đối vơi GOOGLE CHROME thì khách hàng phải cai thêm IE TAB trước khi sủ dụng./.

HƯỚNG DẪN XÓA VÀ CÀI ĐẶT JAVA ,HƯỚNG DẪN XÓA VÀ CÀI ĐẶT JAVA