Hướng dẫn cấp mới, gia hạn thẻ BHYT năm 2017

By | 28/12/2016

Theo tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, như vậy để đảm bảo việc in mới, gia hạn thẻ BHYT cho người tham gia BHYT sử dụng từ ngày 01/01/2017

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là BHXH tỉnh) một số nội dung như sau:

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Thống nhất danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017, đảm bảo việc cấp mới, gia hẹn thẻ BHYT và chuyển trả thẻ BHYT cho người tham gia trước 31/12/2016.

Đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh từ ngày 01/01/2017 hoặc từ ngày Quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực trong trường hợp cấp chậm thẻ BHYT đối với các đối tượng sau (trừ đối tượng cận nghèo được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng):

– Hộ gia đình nghèo;

– Cận nghèo;

– Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội (KTXH) khó khăn;

– Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn;

– Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo

Thông tin in trên thẻ BHYT phải đảm bảo theo quy định tại Quyết định 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 và Công văn 4656/BHXH-CNTT ngày 21/11/2016.

GIA HẠN THẺ BẢO HIỂM 2017,GIA HẠN THẺ BẢO HIỂM 2017