X

DOWNLOAD

1-CHỮ KÝ SỐ FPT.CA

Khi khách hàng gắn thiết bị vào máy tính nhưng không nhận được,đối với USB token đen của FPT.Vui lòng tải file sau về máy.Sau đó giải nén và chạy cài đặt,máy tính sẽ nhận được USB

DIVER USB TOKEN

2-Các công cụ mở khóa thiết bị USB TOKEN FPT

TOOL V1

TOOL V2

TOOL V3

TOOL V4

JAVA  CHUẨN

Khách hàng tải tool về máy tính,tải version tương ứng USB mà mình đang sử dụng,sau đó giải nén -> vào phần mở khóa usb,điền mã pin mở khóa như sau :     ac-TPF   ,phần mật khẩu mới điền theo mật khảu tùy chọn

CHỮ KÝ SỐ FPT.CA

BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI

1 NĂM
1,630,000
Phí (VAT) : 1,793,000
2 NĂM
2,200,000
Phí (VAT) : 2,420,000
3 NĂM
2,000,000
Phí (VAT) : 2,200,000

BẢNG GIÁ GIA HẠN

1 NĂM
1,100,000
Cộng thời gian còn hạn sử dụng
Phí (VAT) : 1,210,000
2 NĂM
1,700,000
Cộng thời gian còn hạn sử dụng
Phí (VAT) : 1,870,000
3 NĂM
2,000,000
Cộng thời gian còn hạn sử dụng
Phí (VAT) : 2,200,000
CHỮ KÝ SỐ FPT.CA