ĐĂNG KÝ GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT ẠN GIẠNG

By | 09/01/2017

 

Dịch vụ Chữ ký số FPT

(FPT.CA): đang dẫn đầu thị trường với hơn 100.000 khách hàng sử dụng.

ĐĂNG KÝ GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT AN GIANG

Duy nhất tại Việt Nam, FPT là nhà cung cấp dịch vụ CKS đạt mức 4, cao nhất trong tiêu chuẩn bảo mật thiêt bị FIPS 140-2

Dữ liệu được lưu trữ đầy đủ để truy cập 24/24. FPT.CA được thiết kế tuân thủ các tiêu chuẩn mở quốc tế như X509, PKIX, LDAP, cho phép áp dụng các chính sách khác nhau với việc đăng ký các loại chứng thư số khác nhau

Với FPT.eCustoms, khách hàng mua bản quyền sản phẩm 1 lần để cài đặt cho không giới hạn máy

Chứng chỉ toàn cầu cao nhất về an toàn thông tin. Khách hàng của FPT.eTax có thể lưu trữ và tra cứu thông tin, trạng thái các loại tờ khai thuế trực tuyến không giới hạn thời gian, dung lượng.

Khách hàng được nhận các thông báo và phản hồi trực tuyến, tức thời từ cơ quan thuế gửi về

BẢNG GIÁ DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ MỚI

1 NĂM
1,630,000
Phí (VAT) : 1,793,000
2 NĂM
2,200,000
Phí (VAT) : 2,420,000
3 NĂM
2,000,000
Phí (VAT) : 2,200,000

BẢNG GIÁ DOANH NGHIỆP GIA HẠN

1 NĂM
1,100,000
Cộng thời gian còn hạn sử dụng
Phí (VAT) : 1,210,000
2 NĂM
1,700,000
Cộng thời gian còn hạn sử dụng
Phí (VAT) : 1,870,000
3 NĂM
2,000,000
Cộng thời gian còn hạn sử dụng
Phí (VAT) : 2,200,000
ĐĂNG KÝ GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT ẠN GIẠNG