ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ BẢO HIỂM XÃ HỘI

By | 08/01/2017

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ BẢO HIỂM XÃ HỘI là dịch vụ chữ ký điện tử của FPT, được sử dụng trong các giao dịch nhằm xác định danh tính của người ký

Đảm bảo tính toàn vẹn và giá trị pháp lý của giao dịch điện tử,kê khai điện tử

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Sử dụng FPT-CA:

– Các dịch vụ hành chính công: kê khai thuế qua mạng, hải quan điện tử, bảo hiểm xã hội điện tử, đấu thầu trực tuyến.

– Các giao dịch điện tử: chứng khoán điện tử, ngân hàng trực tuyến, thanh toán trực tuyến.

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ

1 NĂM
1,630,000
Phí (VAT) : 1,793,000
2 NĂM
2,200,000
Phí (VAT) : 2,420,000
3 NĂM
2,000,000
Phí (VAT) : 2,200,000
ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ BẢO HIỂM XÃ HỘI