CHỮ KÝ SỐ FPT KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI

By | 17/03/2017

Chữ ký số FPT (hay còn được gọi đồng nhất là chữ ký điện tử) là một dạng thông tin đi kèm với văn bản

Nhằm mục đích xác định người tạo lập, chịu trách nhiệm về dữ liệu đó và được thừa nhận về mặt pháp lý.

Trong khai bảo hiểm xã hội, chữ ký số của các doanh nghiệp sẽ được sử dụng để thực hiện hai nhiệm vụ chính là đăng ký giao dịch BHXH điện tử với cơ quan BHXH Việt Nam

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ FPT KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI

1 NĂM
1,630,000
Phí (VAT) : 1,793,000
2 NĂM
2,200,000
Phí (VAT) : 2,420,000
3 NĂM
2,000,000
Phí (VAT) : 2,200,000

PHẦN MỀM BẢO HIỂM THÁI SƠN

Và ký nộp hồ sơ tới cơ quan BHXH sau khi đã hoàn thành các bước nhập liệu

Phần mềm khai BHXH điện tử là công cụ giúp người sử dụng lao động thực hiện giao dịch hồ sơ BHXH điện tử với cơ quan BHXH Việt Nam thông qua nhà cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng I-VAN.

Cũng như chữ ký số FPT và hệ thống máy tính có kết nối internet, phần mềm hỗ trợ khai bảo hiểm xã hội điện tử cũng là phần không thể thiếu trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

CHỮ KÝ SỐ FPT KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI