CHỮ KÝ SỐ FPT SÓC TRĂNG

By | 17/03/2017

CHỮ KÝ SỐ FPT SÓC TRĂNG  là thông tin đi kèm dữ liệu nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó.

Chữ ký số đã được chứng minh đảm bảo về tính an ninh và được thừa nhận về pháp lý tương đương với con dấu và chữ ký của doanh nghiệp.

Theo quy định, doanh nghiệp để đăng ký kê khai, nộp thuế qua mạng Internet cần có chữ ký số do nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cung cấp.

CHỮ KÝ SỐ FPT SÓC TRĂNG

CHỮ KÝ SỐ FPT SÓC TRĂNG

BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI CHỮ KÝ SỐ FPT

1 NĂM
1,630,000
Phí (VAT) : 1,793,000
2 NĂM
2,200,000
Phí (VAT) : 2,420,000
3 NĂM
2,000,000
Phí (VAT) : 2,200,000

BẢNG GIÁ GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT

1 NĂM
1,100,000
Cộng thời gian còn hạn sử dụng
Phí (VAT) : 1,210,000
2 NĂM
1,700,000
Cộng thời gian còn hạn sử dụng
Phí (VAT) : 1,870,000
3 NĂM
2,000,000
Cộng thời gian còn hạn sử dụng
Phí (VAT) : 2,200,000
CHỮ KÝ SỐ FPT SÓC TRĂNG