Category Archives: Tin tức

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI HỒ CHÍ MINH

thành lập doanh nghiệpmục tiêu đưa công nghệ thông tin áp dụng vào quy trình thành lập doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp tại tp.hcm cực kỳ đơn gián được hỗ trợ bằng nhiều hình thức thông qua cổng thông tin điện tử với các nội quy về quy trình, thủ tục thuế, thủ tục hành chính.  Khi thành lập… Read More »

Hướng dẫn cấp mới, gia hạn thẻ BHYT năm 2017

Theo tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, như vậy để đảm bảo việc in mới, gia hạn thẻ BHYT cho người tham gia BHYT sử dụng từ ngày 01/01/2017 BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là BHXH tỉnh) một số nội dung như… Read More »

KIỂM TRA THỜI HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT

Trung tâm Dịch vụ Điện tử FPT chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép là nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số công cộng vào ngày 26/07/2010. Tháng 10/2010. Trung tâm Chữ ký số FPT (FPT.CA) bắt đầu cấp phát chứng thư số và chính thức tham gia thị… Read More »

KHUYẾN MÃI CHỮ KÝ SỐ FPT

Trung tâm Dịch vụ Điện tử FPT chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép là nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số công cộng vào ngày 26/07/2010. Tháng 10/2010. Trung tâm Chữ ký số FPT (FPT.CA) bắt đầu cấp phát chứng thư số và chính thức tham gia thị… Read More »

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT TẠI NHA TRANG

Trung tâm Dịch vụ Điện tử FPT chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép là nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số công cộng vào ngày 26/07/2010. Tháng 10/2010. Trung tâm Chữ ký số FPT (FPT.CA) bắt đầu cấp phát chứng thư số và chính thức tham gia thị… Read More »