Category Archives: Bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn cấp mới, gia hạn thẻ BHYT năm 2017

Theo tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, như vậy để đảm bảo việc in mới, gia hạn thẻ BHYT cho người tham gia BHYT sử dụng từ ngày 01/01/2017 BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là BHXH tỉnh) một số nội dung như… Read More »

KHỞI TẠO PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

1. Lập hóa đơn điện tử là việc thiết lập đầy đủ các thông tin quy định tại Điều 6 Thông tư này khi bán hàng hóa, dịch vụ trên định dạng hóa đơn đã được xác định. Các hình thức lập hóa đơn điện tử: – Người bán hàng hóa, dịch vụ (tổ chức… Read More »

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ PHẦN MỀM KBHXH

1 Đăng ký giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử (bảo hiểm xã hội qua mạng) – Truy nhập trang website chính thức tại:  http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/. Kích chọn vào mục Đăng ký. – Màn hình hiển thị như sau: – Để thực hiện đăng ký giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử, Doanh nghiệp… Read More »